Evaluation Normal Range Measurement Standard Number of Patients
(% of Total Sample)
ALC (cells/µL)
(n = 71)
< 800 4 (6%)
1000 - 4800 800 – 1199 23 (32%)
> 1200 44 (62%)
Blood Glucose (mg/dL)
(n = 72)
70 - 100 > 150 36 (50%)
CRP (mg/L)
(n = 82)
< 10 < 10 16 (20%)
> 10 66 (81%)
> 20 54 (66%)
> 30 47 (57%)
Creatinine (mg/dL)
(n = 78)
0.7 – 1.2 < 1.2 29 (37%)
> 1.2 49 (63%)
D-Dimer (ng/mL)
(n = 82)
< 500 < 500 50 (61%)
> 500 32 (39%)
> 1000 19 (23%)
> 2000 7 (9%)
Evaluation Sample Size Average (± stdev)
ALC
(cells/µL)
71 1535 (± 739)
Blood Glucose (mg/dL) 72 182 (± 101)
D-Dimer
(ng/mL)
82 849 (± 1455)
NEWS-2 Admission: 79 4.4 (± 2.0)
Discharge: 78 3.2 (± 1.4)
Admission – Discharge: 78 1.4 (± 0.61)